Kontaktné údaje


Prevádzkovateľ:
Adresa:
Telefón:
Mobil:
E-mail:


Martin BARTOŠ
Zadné Halny 59, 977 01 Brezno
048/611 7144
0903 844 699
umartina@szm.sk
(c)Tento web vytvorila firma RK-Market Brezno 2005
Všetky práva vyhradené